BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

XEM NHIỀU NHẤT

  • Cục Việc làm: 10 năm xây dựng và phát triển
  • Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  • Gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 11 – năm 2018
  • Hội thảo “Tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy trong tình hình mới”
  • Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Những cặp lá yêu thương đến với Lạng Sơn
  • Khai mạc Kỳ họp thứ V, Quốc hội khoá XIV